Turystyka

Droga do uzdrowiska
Droga do uzdrowiska

Leczniczy wpływ wody na zdrowie człowieka znany był już w Grecji, ale pierwsze uzdrowiska zawdzięczamy Rzymianom. Były to miejsca, w których szukano wypoczynku oraz regeneracji sił. Obecnie pobyt w uzdrowisku to wyśmienity sposób na wzmocnienie organizmu w szczególności w miejscowości charakteryzującej się leczniczymi właściwościami klimatu, wysokimi walorami przyrodniczymi, ale przede wszystkim dysponującą naturalnymi zasobami wód…

Gminny Park Wodny TRZEBNICA -ZDRÓJ
Gminny Park Wodny TRZEBNICA -ZDRÓJ

Obiekt przepięknie położony przy wypoczynkowo – rekreacyjnych terenach miasta jest najnowocześniejszym obiektem w regionie. Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ składa się z dwóch części. W wewnętrznej można skorzystać z basenów sportowego i rekreacyjnego oraz licznych saun, jacuzzi, zjeżdżalni, wiru wodnego oraz brodzika dla dzieci. Basen zewnętrzny (czynny sezonowo) zaopatrzony jest dodatkowo w zjeżdżalnie zewnętrzne, plac zabaw…

Stawy Trzebnickie
Stawy Trzebnickie

Trzebnica to miejscowość z przedwojennymi uzdrowiskowymi tradycjami, charakteryzująca się potwierdzonymi leczniczymi właściwościami klimatu, wysokimi walorami przyrodniczymi, ale przede wszystkim naturalnymi zasobami wód mineralnych. Obecnie gmina stara się o przywrócenie statusu uzdrowiska. Zatem ma ogromną szansę, aby Trzebnica Zdrój stała się ciekawą alternatywą dla uzdrowisk zlokalizowanych obecnie jedynie w południowej części województwa. Zrewitalizowane stawy trzebnickie odzyskując…

Las Bukowy
Las Bukowy

Las Bukowy to rozległy obszar położony w południowo-zachodniej części miasta, na terenach przedwojennego kompleksu uzdrowiskowego, który wraz z alejkami, źródłami, malowniczym punktem widokowym oraz drewnianą wieżą widokową stanowił już w XIX w. zaciszne i urokliwe miejsce spacerowo-wypoczynkowe Trzebnicy. Do dziś dnia można pospacerować w lesie dawnymi, obecnie odnowionymi ścieżkami, które prowadzą nas malowniczymi wzniesieniami, rozkoszować…

Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Święta Jadwiga i Henryk Brodaty zostawili na całym Dolnym Śląsku wiele śladów swojej działalności. Największym, służącym do dzisiejszego dnia jest Bazylika św. Jadwigi w Trzebnicy. Mocą dekretu Kongregacji do Spraw Duchowieństwa otrzymała w 2007 roku status Międzynarodowego Sanktuarium. Nic więc dziwnego, że stanowi najznamienitszą wizytówkę miasta i jest powodem dumy jego mieszkańców. Jej zwiedzanie z…

Trzebnicki Rynek
Trzebnicki Rynek

Rynek to miejsce w samym centrum miasta. Dzięki licznym inwestycjom Gminy Trzebnica rynek i ratusz został odnowiony i zajął I miejsce w konkursie Modernizacja Roku 2009. Sprawiło to, że niedoceniane dotąd miejsce stało się nowym, tętniącym sercem miasta. Jest ono często wybierane na spacery, aczkolwiek służy również jako miejsce odpoczynku. Są tu także organizowane imprezy…

Położenie geograficzne
Położenie geograficzne

Gmina Trzebnica położona jest w północno‐wschodniej części województwa dolnośląskiego. Gmina Trzebnica jest gminą miejsko‐wiejską o powierzchni 200,2 km2. Gmina Trzebnica graniczy: od wschodu z Gminą Zawonia; od zachodu z Gminami: Oborniki Śląskie, Prusice; od północy z Gminami Milicz, Żmigród; od południa z Gminami Długołęka, Wisznia Mała. Gmina leży na terenie niejednolitym morfologicznie. Północ Gminy tworzy…

Klimat
Klimat

W okolicach Trzebnicy występuje łagodny, umiarkowanie ciepły i wilgotny klimat. Ważną cechą klimatu trzebnickiego jest jego duża zmienność i aktywność atmosferyczna, szczególnie w okresie zimowym poprzez spore skoki ciśnienia atmosferycznego, wahania temperatury oraz zmienność wilgotności powietrza. Średnia wieloletnia temperatura stycznia kształtuje się w Trzebnicy w granicach od ‐1 do ‐3°C, natomiast lipca – waha się…

Lasy
Lasy

Większość lasów skoncentrowana jest w północnej części gminy. Drzewostan stanowią równorzędnie gatunki liściaste : dąb szypułkowy, buk zwyczajny, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata i iglaste : sosna zwyczajna. Warstwę krzewów prezentują: leszczyna pospolita, jarzębina pospolita i będąca pod częściową ochroną ‐ kruszyna pospolita. Największy kompleks leśny miasta to rozłożysty teren Lasu Bukowego. Ten zwarty kompleks leśny…

Fauna i flora
Fauna i flora

Gmina Trzebnica położona jest na terenie dwóch mezoregionów geograficznych . Północna część gminy (około 60% powierzchni) leży w mezoregionie Kotlina Żmigrodzka w trzech mikroregionach: Równina Czeszowska, Równina Prusic, Dolina Środkowej Baryczy. Dnem tej części kotliny toczą swe wody liczne cieki będące dopływami Sąsiecznicy (Sieczki) lewobrzeżnego dopływu Baryczy. Do najważniejszych z nich należą: Brzeźnica, Młyńska Struga,…

Ciekawostki
Ciekawostki

Najwyższe wzniesienia Ciemna Góra (258 m n.p.m.), Farna Góra (257 m n.p.m.), Winna Góra zwana Kocią Górą (217 m n.p.m.) Liczba gatunków chronionych Na terenie Gminy Trzebnica objęto częściową bądź ścisłą ochroną ok. 25 gatunków roślin oraz ok. 139 gatunków zwierząt. Zalesienie gminy Lesistość terenu gminy Trzebnica wynosi ok. 14% Rzeźba terenu Gmina Trzebnica, zwłaszcza…

Przedwojenne tradycje
Przedwojenne tradycje

Najstarszym zabytkiem trzebnickiego uzdrowiska jest otwarty w maju 1888 roku dom zdrojowy. Założył go na swoich ziemiach właściciel Otto Müller. Najciekawszym architektonicznie budynkiem był wybudowany w stylu pseudotyrolskim pensjonat leśny Waldhaus Waldfrieden. Oferował on zarówno miejsca noclegowe, jak również miejscową strawę. Właściwości lecznicze trzebnickiego zdroju przyciągały do Trzebnicy licznych kuracjuszy. W rehabilitacji wykorzystywano kąpiele błotne…