Aleja zakochanych - dawny nasyp kolejki wąskotorowej
Aleja zakochanych - dawny nasyp kolejki wąskotorowej

Jest to ciąg pieszo-jezdny prowadzący od ul. 1-go Maja do ul. Oleśnickiej, po dawnym nasypie kolei wąskotorowej. Po renowacji nasypu mieszkańcy zyskali kolejne miejsce do spacerów, rekreacji oraz w komfortowych warunkach dostaną się do Parku Solidarności , Orlika czy kompleksu Szkoły Muzycznej i Szkoły Podstawowej nr 2 a w niedalekiej przyszłości, także do powstającego żłobka…