Lasy
Lasy

Większość lasów skoncentrowana jest w północnej części gminy. Drzewostan stanowią równorzędnie gatunki liściaste : dąb szypułkowy, buk zwyczajny, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata i iglaste : sosna zwyczajna. Warstwę krzewów prezentują: leszczyna pospolita, jarzębina pospolita i będąca pod częściową ochroną ‐ kruszyna pospolita. Największy kompleks leśny miasta to rozłożysty teren Lasu Bukowego. Ten zwarty kompleks leśny…