Fauna i flora
Fauna i flora

Gmina Trzebnica położona jest na terenie dwóch mezoregionów geograficznych . Północna część gminy (około 60% powierzchni) leży w mezoregionie Kotlina Żmigrodzka w trzech mikroregionach: Równina Czeszowska, Równina Prusic, Dolina Środkowej Baryczy. Dnem tej części kotliny toczą swe wody liczne cieki będące dopływami Sąsiecznicy (Sieczki) lewobrzeżnego dopływu Baryczy. Do najważniejszych z nich należą: Brzeźnica, Młyńska Struga,…