Pocysterski klasztor

Pocysterski klasztor

Pocysterski Klasztor Sióstr Boromeuszek należy do największych budynków klasztornych w Europie Środkowej. Wzniesiony został w latach: 1696–1726 na miejscu pierwotnego, znacznie mniejszego budynku (z początku XIII w.) Budynek jest dwupoziomowy z dwoma narożnymi pawilonami w ścianie frontowej. Wnętrze klasztoru zawiera kilka interesujących rzeźb i obrazów. Godne uwagi są również piękne refektarze. Od 1870 roku pracują tu siostry Kongregacji Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza.

Dzisiaj jest: klasztor służy nadal pielgrzymom, udostępniając odkrycia archeologiczne z czasów św. Jadwigi. Siostry zaś obejmują opieką osoby, niewymagające hospitalizacji w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym mieszczącym się w wyremontowanych i adaptowanych dla tego celu pomieszczeniach dawnego szpitala. Dodatkowo prowadzą Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą dla dzieci i młodzieży pod nazwą „MACIEJKI” oraz stołówkę dla ubogich, pod oficjalną nazwą: „Ośrodek Wsparcia Społecznego –Szósty Stół św. Jadwigi”.

Najnowszą inicjatywą sióstr boromeuszek jest powołana w Trzebnicy Fundacja dla Ratowania Klasztoru Św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”, której podstawowym celem ma być troska o zachowanie materialnego i duchowego dziedzictwa Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Zwiedzanie klasztoru
i muzeum klasztornego
z przewodnikiem

Od poniedziałku do soboty w pełnych godzinach:
9.00; 10.00 oraz 14.00 i 15.00;
w niedzielę o godzinie 14.00.
Ofiara dobrowolna.
Mile widziane wcześniejsze zgłoszenie.
Zwiedzanie Klasztoru – kontakt:
tel. kom.: 500 835 513
Zwiedzanie Muzeum – kontakt:
Zwiedzanie w grupach przynajmniej 10 – osobowych
tel. kom.: 509 683 119
adres e-mail: trzebnica@boromeuszki.pl
Adres:
Pocysterski klasztor Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
55 – 100 Trzebnica
ul. Ks. W. Bochenka 30
www.boromeuszki.pl ')}