Położenie geograficzne
Położenie geograficzne

Gmina Trzebnica położona jest w północno‐wschodniej części województwa dolnośląskiego. Gmina Trzebnica jest gminą miejsko‐wiejską o powierzchni 200,2 km2. Gmina Trzebnica graniczy: od wschodu z Gminą Zawonia; od zachodu z Gminami: Oborniki Śląskie, Prusice; od północy z Gminami Milicz, Żmigród; od południa z Gminami Długołęka, Wisznia Mała. Gmina leży na terenie niejednolitym morfologicznie. Północ Gminy tworzy…

Klimat
Klimat

W okolicach Trzebnicy występuje łagodny, umiarkowanie ciepły i wilgotny klimat. Ważną cechą klimatu trzebnickiego jest jego duża zmienność i aktywność atmosferyczna, szczególnie w okresie zimowym poprzez spore skoki ciśnienia atmosferycznego, wahania temperatury oraz zmienność wilgotności powietrza. Średnia wieloletnia temperatura stycznia kształtuje się w Trzebnicy w granicach od ‐1 do ‐3°C, natomiast lipca – waha się…

Lasy
Lasy

Większość lasów skoncentrowana jest w północnej części gminy. Drzewostan stanowią równorzędnie gatunki liściaste : dąb szypułkowy, buk zwyczajny, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata i iglaste : sosna zwyczajna. Warstwę krzewów prezentują: leszczyna pospolita, jarzębina pospolita i będąca pod częściową ochroną ‐ kruszyna pospolita. Największy kompleks leśny miasta to rozłożysty teren Lasu Bukowego. Ten zwarty kompleks leśny…

Fauna i flora
Fauna i flora

Gmina Trzebnica położona jest na terenie dwóch mezoregionów geograficznych . Północna część gminy (około 60% powierzchni) leży w mezoregionie Kotlina Żmigrodzka w trzech mikroregionach: Równina Czeszowska, Równina Prusic, Dolina Środkowej Baryczy. Dnem tej części kotliny toczą swe wody liczne cieki będące dopływami Sąsiecznicy (Sieczki) lewobrzeżnego dopływu Baryczy. Do najważniejszych z nich należą: Brzeźnica, Młyńska Struga,…

Ciekawostki
Ciekawostki

Najwyższe wzniesienia Ciemna Góra (258 m n.p.m.), Farna Góra (257 m n.p.m.), Winna Góra zwana Kocią Górą (217 m n.p.m.) Liczba gatunków chronionych Na terenie Gminy Trzebnica objęto częściową bądź ścisłą ochroną ok. 25 gatunków roślin oraz ok. 139 gatunków zwierząt. Zalesienie gminy Lesistość terenu gminy Trzebnica wynosi ok. 14% Rzeźba terenu Gmina Trzebnica, zwłaszcza…

Droga do uzdrowiska
Droga do uzdrowiska

Leczniczy wpływ wody na zdrowie człowieka znany był już w Grecji, ale pierwsze uzdrowiska zawdzięczamy Rzymianom. Były to miejsca, w których szukano wypoczynku oraz regeneracji sił. Obecnie pobyt w uzdrowisku to wyśmienity sposób na wzmocnienie organizmu w szczególności w miejscowości charakteryzującej się leczniczymi właściwościami klimatu, wysokimi walorami przyrodniczymi, ale przede wszystkim dysponującą naturalnymi zasobami wód…

Przedwojenne tradycje
Przedwojenne tradycje

Najstarszym zabytkiem trzebnickiego uzdrowiska jest otwarty w maju 1888 roku dom zdrojowy. Założył go na swoich ziemiach właściciel Otto Müller. Najciekawszym architektonicznie budynkiem był wybudowany w stylu pseudotyrolskim pensjonat leśny Waldhaus Waldfrieden. Oferował on zarówno miejsca noclegowe, jak również miejscową strawę. Właściwości lecznicze trzebnickiego zdroju przyciągały do Trzebnicy licznych kuracjuszy. W rehabilitacji wykorzystywano kąpiele błotne…