Aleja zakochanych - dawny nasyp kolejki wąskotorowej

Aleja zakochanych - dawny nasyp kolejki wąskotorowej

Jest to ciąg pieszo-jezdny prowadzący od ul. 1-go Maja do ul. Oleśnickiej, po dawnym nasypie kolei wąskotorowej. Po renowacji nasypu mieszkańcy zyskali kolejne miejsce do spacerów, rekreacji oraz w komfortowych warunkach dostaną się do Parku Solidarności , Orlika czy kompleksu Szkoły Muzycznej i Szkoły Podstawowej nr 2 a w niedalekiej przyszłości, także do powstającego żłobka wraz z przedszkolem oraz wielofunkcyjnego obiektu sportowego . Projekt przebudowy został pomyślany w taki sposób, by ułatwić poruszanie się osobom starszym i matkom z wózkami, a także rowerzystom. Część jezdna została wyłożona kostką brukową, natomiast ścieżkę pieszo-rowerową pokryto specjalną nawierzchnią poliuretanową. Dodatkowo zamontowano nowe oświetlenie, ławki oraz przebudowano schody. Z myślą o osobach niepełnosprawnych i rodzinach z wózkami wykonano także łagodny podjazd. Ciąg pieszo-jezdny nie tylko został zrewitalizowany, ale także zyskał nową nazwę – Aleja Zakochanych. Dodatkową atrakcją stał się mostek, do którego zakochane pary mogą przypinać tzw. kłódki miłości będące symbolem wiecznego uczucia. ')}